News

Speelfilm LAATSTE RONDE op 16 mei in de bioscoop

Speelfilm LAATSTE RONDE op 16 mei in de bioscoop

Als jeugdvrienden André, Bart en David, allen diep in de 60, gaan klussen in een oude opgekochte hoeve van vriend Joost in België, blijken ze niet langer onsterfelijk. Ze wisselen nog steeds moeiteloos loodzware ernst af met slap ouwehoeren, maar daarmee ontkomen ze niet aan het feit dat ze ouder worden. Loyaliteit, noodlot en humor zijn hun reddingsboei om de volgende fase in hun leven onder ogen te zien.

De speelfilm LAATSTE RONDE is vanaf 16 mei 2024 te zien in de bioscoop.

When childhood friends André, Bart and David, all in their 60s, start doing odd jobs in an old farm owned by friend Joost in Belgium, they no longer appear immortal. They still effortlessly alternate between seriousness and lazy talk, but this does not escape the fact that they are getting older. Loyalty, destiny and humor are their lifeline to face the next phase in their lives.

The feature film LAST CALL will be released in cinemas on May 16 2024.