Testshoot

Car Men 2006 Testshoot

De dansfilm Car Men is op een bijzondere manier tot stand gekomen. Voorafgaand aan het draaien is er een repetitieperiode van zes weken geweest.
Twee weken in Nederland (in een studio) en vier weken op locatie in de Tsjechische bruinkoolmijn. Tijdens de repetitieperiode hebben we video opnamens gemaakt waarmee we onderzochten wat de beste camera standpunten, beeldsnelheid en beweging was. Na elke repetitiedag werden de opnames gemonteerd en besproken. Als het nodig was dan filmden we de volgende dag de scène opnieuw, net zolang tot we tevreden waren. De gefilmde repetities werden verwerkt in een storyboard, wat de basis was voor de daadwerkelijke shoot op film. Opmerkelijk is dat we voor het 'slapstick fx' de muziek op de set halve snelheid lieten lopen en dat de filmcamera op 12b/sec liep, zodat de acteurs uiteindelijk (in slapstick) sync op de muziek dansten. Het onderstaande fragment is de repetitie versie van het fragment dat op de vorige pagina stond; 'The building of the scrapcar'.

To make the dance film 'Car Men' we had an extensive rehearsal period; two weeks in the Netherlands (in a studio) and four weeks on location in a Czech brown coal mine. During the rehearsal period we made video recordings in which we explored what the best camera angles, frame rate and movement where. After each rehearsal we edited and discussed the material and if necessary we filmed the scene again until we were satisfied. The filmed rehearsals were incorporated in a storyboard, which was the basis for the actual shoot on film. Remarkable is that for the slapstick scenes the music on set was running half speed (and we shot on 12fps). The following excerpt is the rehearsal version of 'The building of the scrapcar.In het onderstaande fragment hebben we op de set (met crewleden als stand-in) de openingsscène proefgedraaid. In deze sequentie zit ook een deel (het van de kalkheuvel afrollen) dat niet in de uiteindelijke film terecht is gekomen.

In the following excerpt we did a test shoot for the opening scene on the actual shooting location (with crew members as stand-in) . In this sequence there is a part (rolling down the limestone hill) that did not ended in the final movie.Het onderstaande fragment hebben we gefilmd in Tjechië. Aanvankelijk was de bedoeling dat de repetities op locatie in de bruinkoolmijn zouden zijn. Vanwege de zinderende hitte zijn we tenslotte uitgeweken naar een gymzaal in de buurt. In dit fragment zit een deel dat gesneuveld is in de montage en is de proefmontage (met storyboard tekeningen) van de klassieke autorace te zien.

The following excerpt we filmed in the Czech Republic. It was initially intended that the rehearsals would take place in the brown coal mine, but because of the blazing heat, we finally fled to a nearby gym. In this fragment there is a part that was skipped in the final movie. Also there is a off-line edit (with storyboard drawings) of the classic car-race.