Storyboard

Telefilm Exit 2013 Storyboard

In 2013 mocht ik op uitnodiging van dienst Terugkeer en vertrek een gedwongen uitzetting met een chartervlucht meemaken. Omdat de authoriteiten mij niet konden tegenhouden een film over de noodlottige gebeurtenissen op 8 september 2004 te maken, boden ze me een inkijkje in hun keuken in de hoop dat ik me niet zou verliezen in het overdramatiseren van de situatie. Ik mocht geen foto's maken dus de hand van mijn aantekeningen heb ik naderhand de hele situatie in het 3D storyboard programma 'Frameforge' nagebouwd om voor de cast en crew duidelijk te maken hoe zo iets in zijn werk ging. Wat grote indruk op mij maakte was de bijna onmenselijke efficiƫntie; zoals de 4 matten die klaar lagen voor het geval een uitgeprocedeerde asielzoeker amok zou maken, blauwe kisten met geweldshulpmiddelen die klaarstonden, een intimiderende rij van 20 Marrechaussee die de asielzoeker als eerste te zien kreeg als hij uit de bus stapte. Allemaal 'deƫscalerende' elementen die ervoor moesten zorgen dat men het zich wel uit het hoofd zou laten om zich te verzetten.

In 2013 I was invited by the service 'Return and departure' to witness a forced deportation by a charter flight. Because the authorities could not stop me to make a film about the fateful events of the 8th September 2004, they offered me a glimpse into their kitchen in the hope that I would not lose myself in over-dramatizing the situation. I was not allowed to make photo's so afterwards, based on my notes, I rebuild the whole situation in the 3D storyboard program 'FrameForge' to explain to the cast and crew how a forced deportation was done. What made a great impression on me was the almost inhuman efficiency; for example the four mats lying ready in the event that a failed asylum went berserk, the blue boxes with force tools were ready, an intimidating row of 20 Military police being the first the asylum seekers see the moment they stepped off the bus. All "de-escalating" elements that made sure that no-one should think of resisting.