De geheimen van Barslet / The secrets of Barslet

2012 - 7 episodes of 50 minutes De geheimen van Barslet / The secrets of Barslet

Parool 19 november 2012
BARSLET, ONHEILSPELLENDE EN ENERVERENDE DOLLEMANSRIT

DE GEHEIMEN VAN BARSLET is een fascinerende televisieserie over een klein afgelegen dorpje waar zich in een korte tijd een aantal vreemde gebeurtenissen afspelen; de mysterieuze dood van een jongen, een pyromaan, een kleuter met voorspellende gaven en een heuse vissenregen. In de 7 delen van de serie focussen we ons elke keer op een ander personage. Elke keer zien we opnieuw dezelfde reeks van gebeurtenissen, maar dan wel verteld vanuit een ander perspectief. Met iedere andere zienswijze worden de conclusies uit de voorafgaande aflevering op de kop gezet, in een ander daglicht gesteld of soms keihard tegengesproken. Het is alsof je een caleidoscoop in handen hebt waarmee je met elke draai – met dezelfde ingrediënten - een totaal nieuw beeld kan creëren. Doordat we gedurende de afleveringen telkens een beetje opschuiven in de tijd, zie je de uiteindelijke ontknoping pas in de laatste aflevering. In elke aflevering staat de vissenregen centraal. Een bizar en surrealistisch gebeuren dat zo vreemd en onverklaarbaar is, dat het totaal ontregelend werkt op de – ogenschijnlijk - vreedzame dorpsgemeenschap. Alsof alles wat er onder het oppervlak suddert en broeit eruit gedwongen wordt. Alsof de onverklaarbaarheid van dit fenomeen direct het gevoel van veiligheid aantast en de dorpelingen agressief doet zoeken naar een nieuw evenwicht...

THE SECRETS OF BARSLET is a fascinating television series about a small remote village where in a short time a number of strange events take place: the mysterious death of a boy, a pyromaniac, an infant who foresees future events and raining fish in broad daylight. In the 7 episodes of the series we focus each time on a different character. Every time we see again the same sequence of events, but then told from a different perspective. With each new view, the conclusions from the previous episode are put in a different perspective, contradicting the early conclusions. Like looking through a kaleidoscope, where every turn - the same ingredients - turn into a totally new image. Each episode moves a little further in time, so the final outcome is only shown in the last episode. In each episode, the raining of the fish is a central event. A bizarre and surreal happening; so strange and inexplicable, that it has a disrupting effect on the - apparently - peaceful village community. As if all that is simmering and brewing below the surface is forced out. As if the inexplicable nature of this phenomenon directly affects the sense of security, leading to an aggressive search for a new balance by the villagers... 

- watch the series on NPO-START

More about

De geheimen van Barslet / The secrets of Barslet